Natriumpercarbonaat, natrium percarbonaat

Toepassing: zuurstofbleekmiddel in wasmiddel, bont (kleurecht) en wit en vaatwaspoeder. Niet voor wol en zijde te gebruiken.

Werking: natriumpercarbonaat ontleedt in water in zuurstof, soda en water. De vrijgekomen zuurstof reageert – oxideert – met vlekken als bloed en vruchtensap. In vaatwasmiddel is natriumpercarbonaat vooral nodig voor het verwijderen van koffie en thee aanslag.

Waar te koop: Als consumentenproduct vermengd met soda verkrijgbaar als Ecover en Sonett zuurstofbleekmiddel bij de biologische winkels en supermarkten. Wij kopen natriumpercarbonaat bij de importeur.

Effect op het milieu:

Als afval is het effect op het milieu gering – natriumpercarbonaat breekt af in zuurstof, soda en water.

Bij de productie van natriumpercarbonaat wordt energie gebruikt.

Oxiderend
Oxiderend
Schadelijk
Schadelijk
Irriterend
Irriterend

Gevarenaanduidingen:

  1. Kan brand bevorderen, oxiderend
  2. Schadelijk bij inslikken
  3. Veroorzaakt ernstig oogletsel

Veiligheidsmaatregelenbuiten bereik van kinderen bewaren

 

  1. Buiten bereik van kinderen bewaren
  2. Oogbescherming dragen bij gebruik
  3. Vermenging met brandbare stoffen vermijden.
  4. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur/ hete oppervlakken. Niet roken
Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen:
Na huidcontact:
Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.
Na oogcontact:
Ogen met ogen spoelen met wateropen ooglid een aantal minuten onder stromend water afspoelen en dokter raadplegen.
Na inslikken:
Mond spoelen en overvloedig water drinken.
Geen braken teweegbrengen en bij inslikken arts raadplegenonmiddellijk medische hulp zoeken en etiket tonen.
(c) 40008

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

39 + = 44

De bevindingen van mijn zoektocht naar eenvoud in en om huis: kennis, producten en verwijzigingen. Deze site heeft geen commercieel belang in het verwijzen naar andere sites, producten, partners, etc. Verwijzigingen en kennis staan er op omdat ik ze waardevol vind en wil delen. (c) 40008